Scholen

Tijdens mijn lessen werk ik vaak met techniek, recycle materialen of met materiaal uit de natuur. De workshops omvatten de 4 competenties, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs . Voorafgaand aan iedere les ontvangt u een voorbereidende lesbrief.

 

De lessen zijn geschikt voor zowel het (bijzonder) basis- als het voortgezet onderwijs en de naschoolse opvang. Ook geef ik workshops op de Genneper Hoeve in Eindhoven.                               

Ik ben bekend met de doorlopende leerlijn beeldende vorming, IPC en met Blink. En heb werkervaring bij en contacten met diverse instellingen en de doelgroepen hiervan, zoals : Cultuurstation, CKE, Woonbedrijf, Lunetzorg.

Scharrelkunst heeft een uurtarief van €45,- hierbij kunnen nog voorbereidingstijd, reistijd en materiaalkosten komen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Scharrelkunst.

 

 

Primair onderwijs

Voor het primair onderwijs heb ik een aantal workshops ontwikkeld. Deze workshops vinden plaats op school en Scharrelkunst zorgt voor alle materialen. De leerkrachten ontvangen een lesbrief waarin staat aan welke aspecten van de doorlopende leerlijn beeldend wordt voldaan. Desgewenst kan ik ook een workshop ontwikkelen die is afgestemd op een thema waar de school mee bezig is, bijvoorbeeld een projectweek. 

 

Genneper Hoeve

In samenwerking met de Genneper Hoeve in Eindhoven heeft Scharrelkunst  een aantal duurzame en educatieve workshops ontwikkeld. Ook zijn er in overleg workshops in te passen in de thema’s van Blink. Deze workshops zijn gratis (met dank aan Stichting Vrienden levend erfgoed Gennep).

Strooptocht voor een pannenkoek : Groep 3 t/m 8

Schoolklassen ontdekken welke ingredienten er in een pannenkoek zitten en na het verzamelen pannenkoeken komen bakken op de Genneper Hoeve. €2,- materiaalkosten per leerling.

Schaapje, schaapje heb je witte wol : Groep 1 t/m 4

Na een bezoek aan de schapen gaan we vilten met schapenwol.  €1,- materiaalkosten per leerling.

Er zijn buitenworkshops voor iedere basisschoolgroep behalve tussen de herfstvakantie en meivakantie , de workshops duren 1 dagdeel. Deze workshops sluiten aan bij de leerlijnen van natuur en techniek.