Scholen

Tijdens mijn lessen werk ik vaak met techniek, recycle materialen of met materiaal uit de natuur. De workshops omvatten de 4 competenties, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs . Voorafgaand aan iedere les ontvangt u een voorbereidende lesbrief.

 

De lessen zijn  geschikt voor zowel het (bijzonder) basisonderwijs als het voortgezet onderwijs en de naschoolse opvang .                           

Ik ben bekend met de doorlopende leerlijn beeldende vorming, IPC en met Blink. Ik heb werkervaring bij diverse instellingen en de doelgroepen hiervan, zoals: Cultuurstation, CKE, Woonbedrijf.

Neem voor meer informatie contact op met Scharrelkunst.

 

Primair onderwijs

Voor het primair onderwijs heb ik een aantal workshops ontwikkeld. Deze workshops vinden plaats op school en Scharrelkunst zorgt voor alle materialen. De leraar ontvangt een lesbrief waarin staat aan welke aspecten van de doorlopende leerlijn beeldend wordt voldaan. Desgewenst kan ik ook een workshop ontwikkelen die is afgestemd op een thema waar de school mee bezig is, bijvoorbeeld een projectweek.