Scholen

Tijdens mijn lessen werk ik vaak met techniek, recycle materialen of met materiaal uit de natuur. De workshops omvatten de 4 competenties, zoals omschreven in de Doorlopende Leerlijn voor Cultuureducatie van het Ministerie van Onderwijs . Voorafgaand aan iedere les ontvangt u een voorbereidende lesbrief.

 

De lessen zijn geschikt voor zowel het (bijzonder) basis- als het voortgezet onderwijs en de naschoolse opvang.                           

Ik ben bekend met de doorlopende leerlijn beeldende vorming, IPC en met Blink. En heb werkervaring bij en contacten met diverse instellingen en de doelgroepen hiervan, zoals : Cultuurstation, CKE, Woonbedrijf.

Scharrelkunst heeft een uurtarief van €45,- hierbij kunnen nog voorbereidingstijd, reistijd en materiaalkosten komen. Neem voor meer informatie hierover contact op met Scharrelkunst.

 

Primair onderwijs

Voor het primair onderwijs heb ik een aantal workshops ontwikkeld. Deze workshops vinden plaats op school en Scharrelkunst zorgt voor alle materialen. De leerkrachten ontvangen een lesbrief waarin staat aan welke aspecten van de doorlopende leerlijn beeldend wordt voldaan. Desgewenst kan ik ook een workshop ontwikkelen die is afgestemd op een thema waar de school mee bezig is, bijvoorbeeld een projectweek.